Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
ภาควิชากายภาพบำบัด เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 กับโครงการ อบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ - ภาควิชากายภาพบำบัด

ภาควิชา กายภาพบำบัด

วันที่ 15 สิงหาคม 2566
ภาควิชากายภาพบำบัด เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 กับโครงการ
อบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์  โดย
หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ: คุณวิทยา
โพธิ์หลวง และคุณเขมนัต เกษทองมา  บรรยากาศการฝึกอบรม เป็นไปด้วยสาระความรู้และความสนุกสนาน
เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน และช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงทีในกรณีที่เกิดเหตุ