โครงการมาตรฐานทองโลหิตวิทยา ครั้งที่ 8

 ข่าวประชาสัมพันธ์ การส่งตัวอย่าง ครั้งที่ 4


1. วันส่งตัวอย่าง : วันที่ 29 ตุลาคม 2561

2. การกรอกข้อมูลผลการทดสอบ

Sample 1 : 1THAI – 1841
Sample 2 : 2THAI – 1842

3. หมดเขตป้อนข้อมูล  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561


 กรอกข้อมูล Smear เลือดได้ที่ https://goo.gl/forms/7Rj9HML3Une5v6hc2

การทดสอบเสมียร์เลือดครั้งที่ 2/61

กรอกข้อมูลได้ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 

วิธีการกรอกข้อมูลแบบใหม่ โครงการมาตรฐานทองโลหิตวิทยา พ.ศ.2561

คลิ๊กเข้าสู่ระบบกรอกข้อมูล


1. วิีีดีโอแนะนำ  การเข้าสู่ระบบ Sysmex

 

2. วิีีดีโอแนะนำ  วิธีการกรอกข้อมูล


 

 

3. วิีีดีโอแนะนำ  วิธีการพิมพ์รายงาน EQC


 

 ขอเชิญผู้เข้าร่วมโครงการมาตรฐานทองโลหิตวิทยา เข้าร่วมกลุ่มไลน์ “TUgold standard QC ” โดยการสแกน QR Code ที่รูปภาพ หรือ คลิ๊กลิ้งค์  https://line.me/R/ti/p/%40dtc0449f

โครงการมาตรฐานทอง จัดการตรวจเสมียร์เลือดให้ 2 ครั้ง ( ครั้งที่ 2 และ 4) ในรอบ 2561 นี้ โดยครั้งแรก จะจัดส่งสไลด์ พร้อมกับตัวอย่าง EQC ครั้งที่  2 กรอกผลผ่าน link และ QR code รายละเอียด view ได้ที่นี่ หรือ download “ QCblood_smear_โครงการมาตรฐานทอง.pdf ” ข้อมูลสำคัญได้แนบไปพร้อมสไลด์ ทุกครั้งที่ส่งตัวอย่างด้วยค่ะ มีปัญหาโปรดติดต่อ “GS hematol line” ระบุปัญหา slide การส่งผลเสมียร์ครั้งที่ 4 (ระบบปิด 3 สัปดาห์หลังได้รับสไลด์เสมียร์เลือด) ครั้งที่ 4   https://goo.gl/forms/zL3Dp44wQiiVFzMs1


ข้อมูลโครงการ

     โครงการมาตรฐานทองโลหิตวิทยา ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่าง คณะสหเวชศาสตร์ และบริษัท sysmex corporation ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสากล ISO/IEC17043:2010(E) ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนั้นการแจ้งข้อมูลผลการทดสอบแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ทางเอกสารจะใช้เวลานานเพราะต้องมีการสอบทวน ทางคณะผู้ดำเนินการโครงการฯจึงขอแจ้งผลการตรวจ CBC ที่ได้จากเครื่อง Reference analyzer ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบผลการทดสอบที่ได้ในแต่ละครั้งโดยแจ้งผลผ่านระบบ web site : https://allied.tu.ac.th/medical-technology/projecteqchemato/ หลังจากปิดรับการป้อนข้อมูลประมาณ 1 สัปดาห์      e-mail โครงการคือ : gshematol@gmail.com