Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/src/DLM.php on line 212
โครงการสวมเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาเทคนิคการแพทย์รุ่นที่ 24 และ 25 ประจำปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565 - ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
⭐️ โครงการสวมเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 24 และ 25 ประจำปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565 ⭐️
ณ ห้อง 248 อาคารปิยชาติส่วนขยาย คณะสหเวชศาสตร์
 วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565
โดย รศ. ดร.ทนพญ. พรพิมล อังคเศกวินัย รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผู้แทนคณบดี เป็นประธานและมีอาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมงานและเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 24 และ 25
ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์เทคนิคการแพทย์อาวุโสร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังนี้
❤️ รองศาสตราจารย์ ทนพ.เทียนชัย ไชยเศรษฐ
❤️ รองศาสตราจารย์ ดร. ทนพ. พันเอกถวัลย์ ฤกษ์งาม
❤️ รองศาสตราจารย์ ทนพญ.ฐิติมนรัตน์ ดวงจันทร์ดา
✅ โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นและกำลังใจให้นักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษามีความตระหนักถึงบทบาทและเห็นความสำคัญของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพื่อนำวิชาชีพเทคนิคการแพทย์สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและสังคมไทยค่ะ ❤️
Update ข่าวสารของเราเพิ่มเติมได้ที่:   Facebook