ขอแสดงความยินดีกับ กัลปนา เตาแก้ว นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับ กัลปนา เตาแก้ว นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับ นางกัลปนา เตาแก้ว นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ “Outstanding Poster Award: Excellent” การประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 42 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ...