ขอแสดงความยินดี กับ ศ.พิเศษ พลตรีหญิง ดร. อ้อยทิพย์ ณ ถลาง

ขอแสดงความยินดี กับ ศ.พิเศษ พลตรีหญิง ดร. อ้อยทิพย์ ณ ถลาง

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.พิเศษ พลตรีหญิง ดร. อ้อยทิพย์ ณ ถลาง ได้รับรางวัลในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 2....