ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลครูดีเด่น และ บุคลากรดีเด่น ประจำปี 60

ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลครูดีเด่น และ บุคลากรดีเด่น ประจำปี 60

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. จิราภรณ์  คุ้ยทรัพย์ กับรางวัล ครูดีเด่น ของคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2560 และ  นายนันทวัฒน์  โฆษา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ประจำงานบัณฑิตศึกษา กับรางวัล บุคลากรดีเด่น ของคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2560...
บัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ  ประจำปีการศึกษา 2560

บัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

บัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องบรรยาย 623/1 ชั้น 6 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต Doc1SEminar announcement 2017...