บัณฑิตศึกษาจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

บัณฑิตศึกษาจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ. ห้องบรรยาย 614  ชั้น 6 อาคารปิยชาติ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...
โครงการบัณฑิตจิตอาสา

โครงการบัณฑิตจิตอาสา

เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทางบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตจิตอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 9 กรกฏาคม...
บัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ระดับบัญฑิตศึกษา

บัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ระดับบัญฑิตศึกษา

บัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ครั้งที่ 10) ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฏาคม 2560 ณ. โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ....
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ พลตรีหญิง ดร. ทนพญ.   อ้อยทิพย์ ณ ถลาง

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ พลตรีหญิง ดร. ทนพญ. อ้อยทิพย์ ณ ถลาง

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ พลตรีหญิง ดร. ทนพญ.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง ที่ได้รับรางวัล “นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น พศ.2560” ผู้สร้างความเข้มแข็งวิขาชีพเทคนิคการแพทย์ สายวิชาการ จากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 28 มิถุนายน...