คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิสัยทัศน์ : บูรณาการสหศาสตร์ก้าวไกล โดดเด่นวิจัยนานาชาติ มุ่งตอบโจทย์สังคมไทยอายุยืน

ค่านิยม : พัฒนาต่อเนื่อง ยึดหลักคุณธรรมร่วมนำองค์กรสู่เป้าหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวทั้งหมด

กิจกรรม | กิจกรรมทั้งหมด

ข่าวรางวัลและความภูมิใจ | ข่าวทั้งหมด

จุลสาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายงานประจำปี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระบบสำหรับบุคลากร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปฏิทินกิจกรรม

คณะสหเวชศาสตร์ 2562-2563

ข่าวรับเข้าศึกษา | ข่าวรับสมัครงาน | ข่าวทั้งหมด

ภาพกิจกรรมของสหเวชศาสตร์

นักเทควันโดธรรมศาสตร์สร้างชื่อรับรางวัลเสื้อสามารถเกียรติยศนักกีฬาขั้นสูงสุด จากการได้เหรียญทองในงานกีฬามหาวิทยาลัย 4 ปีซ้อน นายสิรวิชญ์ ปิยะจินดา ชั้นปีที่ 4 และนายปุริม ปุรินทราภิบาล บัณฑิต จากคณะสหเวชศาสตร์

นักเทควันโดธรรมศาสตร์สร้างชื่อรับรางวัลเสื้อสามารถเกียรติยศนักกีฬาขั้นสูงสุด จากการได้เหรียญทองในงานกีฬามหาวิทยาลัย 4 ปีซ้อน นายสิรวิชญ์ ปิยะจินดา ชั้นปีที่ 4 และนายปุริม ปุรินทราภิบาล บัณฑิต จากคณะสหเวชศาสตร์

ทางผู้บริหารทีมสโมสรธรรมศาสตร์ สแตลเลี่ยน มีความประสงค์สนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับนักกีฬาฟุตซอลของสโมสรจํานวนทั้งหมด 18 คน เป็นจํานวนเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.00 น.

ทางผู้บริหารทีมสโมสรธรรมศาสตร์ สแตลเลี่ยน มีความประสงค์สนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับนักกีฬาฟุตซอลของสโมสรจํานวนทั้งหมด 18 คน เป็นจํานวนเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.00 น.

Live สด การบรรยาย เรื่อง “Revisiting the Current issues on COVID-19 testing : Molecular and Serological Assay การตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 ทางห้องปฏิบัติการ โดยหลักการอณูชีวิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล

Live สด การบรรยาย เรื่อง “Revisiting the Current issues on COVID-19 testing : Molecular and Serological Assay การตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 ทางห้องปฏิบัติการ โดยหลักการอณูชีวิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล

อัลบั้มภาพกิจกรรม