Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
หน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด - ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์

หน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด

หน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ เป็นสถานพยาบาลของรัฐ ที่มีความโดดเด่นด้วยบริการทางกายภาพบำบัด จากคณาจารย์ นักกายภาพบำบัด และนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเทคนิคการรักษาและเครื่องมืออันทันสมัย เพียบพร้อมด้วยการบริการที่มีคุณภาพ

1. การให้บริการทางกายภาพบำบัด

      –  กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ สำหรับผู้ที่มีอาการปวดบริเวณข้อต่อต่างๆ ได้แก่ ข้อต่อรยางค์แขนและขา และข้อต่อกระดูกสันหลัง อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำงาน เช่น กล้ามเนื้อคอ บ่า ไหล่ และ หลัง เป็นต้น

      –  กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบประสาท ครอบคลุมปัญหา อัมพาตครึ่งซีก อัมพาตครึ่งท่อนล่าง อัมพาตทั้งตัว ตลอดจนผู้ที่มีปัญหาจากการกระทบกระเทือนรากประสาทส่วนปลาย เช่น อัมพาตใบหน้าเป็นต้น

      –  กายภาพบำบัดในผู้ป่วยเด็กสมองพิการ ด้วยวิธีการกระตุ้นพัฒนาการทางด้านการเคลื่อนไหว การฝึกการทำงานของกล้ามเนื้อ การฝึกการทรงท่า การฝึกกิจวัตรประจำวัน นอกจากนี้ยังมีวิธีการ กระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็กที่มีพัฒนาการช้าอีกด้วย

      –  กายภาพบำบัดในนักกีฬา ให้การรักษานักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บ ตั้งแต่การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬาก่อนการแข่งขัน การดูแลรักษาข้างสนาม ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจนกลับไปแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว

2. การให้บริการทางธาราบำบัด

เป็นการรักษาทางกายภาพบำบัดชนิดหนึ่ง โดยอาศัยคุณสมบัติของแรงลอยตัวของน้ำ ซึ่งจะช่วยพยุงลดการกระแทกของข้อต่อ ช่วยในการ ฝึกการทรงตัว ช่วยให้เกิดความผ่อนคลายกล้ามเนื้อช่วยเพิ่มแรงต้านการเคลื่อนไหว

       สระธาราบำบัด

  • ปรับอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการรักษาอยู่ที่ 33-35 °C

  • มีระบบแรงดันน้ำพิเศษ (bubble jet and blower)

  • มีอุปกรณ์เพื่อการออกกำลังกายที่หลากหลาย

  • ปรับระดับความลึกให้เหมาะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละประเภท

2.1 ธาราบำบัดเฉพาะบุคคล เป็นการให้โปรแกรมการรักษาที่มีความเฉพาะต่อปัญหาของผู้ป่วยแต่ละประเภท โดยนักกายภาพบำบัด ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดขณะออกกำลังกายในน้ำ

2.2 ธาราบำบัดกลุ่ม เป็นโปรแกรมการออกกำลังกายในน้ำ สำหรับกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป  ที่สามารถช่วยเหลือตนเองในน้ำได้และมีเป้าหมายในการออกกำลังกายเหมือนกัน เช่น ธาราบำบัดในผู้สูงอายุ ธาราบำบัดในผู้มีน้ำหนักตัวเกิน ธาราบำบัดในหญิงตั้งครรภ์เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อาคารราชสุดา ชั้น 1 เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
0-2986-9213 ต่อ 7274-75