บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ณ บ้านพักคนชราหญิง มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ จ.นนทบุรี

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ณ บ้านพักคนชราหญิง มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ จ.นนทบุรี โดยมี นศ.ของคณะสหเวชศาสตร์ และ นศ.แลกเปลี่ยนจากประเทศฟิลิปปินส์ ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560