บริการตรวจสุขภาพประชาชนในชุมชน รอบโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม เขตลาดพร้าว 80

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสโมสรไลออนส์บุญฤทธิ์ ภาค 310 บริการตรวจสุขภาพประชาชนในชุมชน รอบโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม เขตลาดพร้าว 80 กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560