ภาพกิจกรรม

ศูนย์ฯมธ.เข้าร่วมอบรมมาตรฐาน ISO 19001 และ ISO 15189

ศูนย์ฯมธ.เข้าร่วมอบรมมาตรฐาน ISO 19001 และ ISO 15189

บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ พนักงานบริษัท โตชิบา จ. ปทุมธานี วันที่ 9 ตุลาคม 2560

บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ พนักงานบริษัท โตชิบา จ. ปทุมธานี วันที่ 9 ตุลาคม 2560

ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าโคลง จ. ปทุมธานี

ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าโคลง จ. ปทุมธานี

บริการตรวจสุขภาพประชาชน เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จ. ปทุมธานี

บริการตรวจสุขภาพประชาชน เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จ. ปทุมธานี

ตรวจสุขภาพประชาชน เทศบาลเมืองคลองหลวง จ. ปทุมธานี

ตรวจสุขภาพประชาชน เทศบาลเมืองคลองหลวง จ. ปทุมธานี

ตรวจสุขภาพประจำปีแก่ ประชาชนเทศบาลคูคต จ.ปทุมธานี

ตรวจสุขภาพประจำปีแก่ ประชาชนเทศบาลคูคต จ.ปทุมธานี

ตรวจสุขภาพประจำปีแก่ พนักงานบริษัท โตชิบา จ. ปทุมธานี

ตรวจสุขภาพประจำปีแก่ พนักงานบริษัท โตชิบา จ. ปทุมธานี

ตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ จังหวัดปทุมธานี

ตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ จังหวัดปทุมธานี

ตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดปทุมธานี

ตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดปทุมธานี

ตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนบรรจบรักษ์ โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา และโรงเรียนอนุบาลรัตนโกสินทร์ 200 ปี

ตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนบรรจบรักษ์ โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา และโรงเรียนอนุบาลรัตนโกสินทร์ 200 ปี

ตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนรังสฤษฏ์สองภาษา และโรงเรียนทองพูลอุทิศ

ตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนรังสฤษฏ์สองภาษา และโรงเรียนทองพูลอุทิศ

ตรวจสุขภาพฟรีให้ประชาชน ทำความดีถวายในหลวง

ตรวจสุขภาพฟรีให้ประชาชน ทำความดีถวายในหลวง

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Health Awareness” ให้กับพนักงาน บริษัท Toshiba Carrier (Thailand)

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Health Awareness” ให้กับพนักงาน บริษัท Toshiba Carrier (Thailand)

บริการตรวจสุขภาพประชาชน เทศบาลเมืองคลองหลวง ร.ร.แก้วนิมิตร

บริการตรวจสุขภาพประชาชน เทศบาลเมืองคลองหลวง ร.ร.แก้วนิมิตร

บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท DP. Survey กทม.

บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท DP. Survey กทม.

บริการให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพ  พนักงานบริษัท Ampacet จ. ระยอง

บริการให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพ พนักงานบริษัท Ampacet จ. ระยอง

บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท MO cap

บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท MO cap

บริการให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพ พนักงานบริษัท นูตริเคมส์

บริการให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพ พนักงานบริษัท นูตริเคมส์

กิจกรรมตรวจสุขภาพประชาชน ในโครงการ “ธรรมศาสตร์พบประชาชน ครั้งที่ 10”

กิจกรรมตรวจสุขภาพประชาชน ในโครงการ “ธรรมศาสตร์พบประชาชน ครั้งที่ 10”

ตรวจสุขภาพ แก่ประชาชนทั่วไป ในโครงการตรวจสุขภาพคนไร้บ้าน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

ตรวจสุขภาพ แก่ประชาชนทั่วไป ในโครงการตรวจสุขภาพคนไร้บ้าน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

ตรวจสุขภาพ แก่ประชาชนทั่วไป ในโครงการตรวจสุขภาพคนไร้บ้าน ประจำปี 2560

ตรวจสุขภาพ แก่ประชาชนทั่วไป ในโครงการตรวจสุขภาพคนไร้บ้าน ประจำปี 2560

ตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

กิจกรรมตรวจเอกซเรย์ทรวงอก เพื่อ คัดกรองประชาชนทั่วไป ในวันวัณโรคโลก

กิจกรรมตรวจเอกซเรย์ทรวงอก เพื่อ คัดกรองประชาชนทั่วไป ในวันวัณโรคโลก

ตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท Nutrichem

ตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท Nutrichem

ตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท บิกโจ ณ TU Dome มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท บิกโจ ณ TU Dome มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริการตรวจสุขภาพประชาชนในชุมชน รอบโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม เขตลาดพร้าว 80

บริการตรวจสุขภาพประชาชนในชุมชน รอบโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม เขตลาดพร้าว 80

ตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการระหว่าง คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ บริษัทเอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการระหว่าง คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ บริษัทเอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ณ บ้านพักคนชราหญิง มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ จ.นนทบุรี

บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ณ บ้านพักคนชราหญิง มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ จ.นนทบุรี

บริการตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนวัดพืชนิมิต จังหวัดปทุมธานี

บริการตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนวัดพืชนิมิต จังหวัดปทุมธานี

ทดสอบสมรรถภาพร่างกายกับพนักงานบริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย (สำโรง)

ทดสอบสมรรถภาพร่างกายกับพนักงานบริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย (สำโรง)

บริการตรวจสุขภาพประจำปี ณ เทศบาลตำบลวัฒนานคร

บริการตรวจสุขภาพประจำปี ณ เทศบาลตำบลวัฒนานคร

บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ พนักงานบริษัท Toshiba Carrier

บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ พนักงานบริษัท Toshiba Carrier

บริการตรวจสุขภาพประจำปี พนักงานสำนักงานบริหารทรัทย์สิน และกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริการตรวจสุขภาพประจำปี พนักงานสำนักงานบริหารทรัทย์สิน และกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์