ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์  มธ. บริการตรวจสุขภาพประจำปี ในโครงการ  “35+ สะดวกสุข” ของเทศบาลนครรังสิต

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์  มธ. บริการตรวจสุขภาพประจำปี ในโครงการ  “35+ สะดวกสุข” ของเทศบาลนครรังสิต

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพประจำปี พนักงาน-บุคลากร และประชาชนทั่วไป ในโครงการ ” 35+ สะดวกสุข ” ของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดของงานนี้ได้ที่...
ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพประจำปี พนักงานโรงแรม Novotel Hotel บางนา กทม.

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพประจำปี พนักงานโรงแรม Novotel Hotel บางนา กทม.

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพประจำปี พนักงานโรงแรม Novotel Hotel บางนา กทม. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 1 2 3 4...
ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ.บริการตรวจ สุขภาพผู้บริหารบริษัทต่างๆ ในโครงการกอล์ฟสำหรับผู้บริหาร

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ.บริการตรวจ สุขภาพผู้บริหารบริษัทต่างๆ ในโครงการกอล์ฟสำหรับผู้บริหาร

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัทเอ็มพี กรุ๊ป ประเทศไทย บริการตรวจ สุขภาพผู้บริหารบริษัทต่างๆ ในโครงการกอล์ฟสำหรับผู้บริหาร เมื่อวานที่ 20 ธันวาคม 2560 3 4 1 5...
บริการตรวจสุขภาพประจำปี  พนักงานบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999) จำกัด (มหาชน) และ ประชาชนทั่วไป อบต. โนนหมากเค็ง อ. วัฒนานคร จ.สระแก้ว

บริการตรวจสุขภาพประจำปี พนักงานบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999) จำกัด (มหาชน) และ ประชาชนทั่วไป อบต. โนนหมากเค็ง อ. วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพประจำปี พนักงานบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999) จำกัด (มหาชน) และ ประชาชนทั่วไป อบต. โนนหมากเค็ง อ. วัฒนานคร จ.สระแก้ว วันที่ 7 ธันวาคม 2560 5 171679 1 4 3...

ตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท MO cap

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภา พนักงานบริษัท MO cap  กทม. เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 1.MOcap 14660_170614_0008 2.MOcap 14660_170614_0005 3MOcap 14660_170614_0006 4MOcap...