ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. บริการตรวจสุขภาพ ณ บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด  หนองแค SNK จังหวัด สระบุรี

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. บริการตรวจสุขภาพ ณ บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด หนองแค SNK จังหวัด สระบุรี

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพประจำปี พนักงานบริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด หนองแค SNK จังหวัด สระบุรี วันที่ 3-4 กันยายน 2561 ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/groups/bu.ahstu/ ศูนย์บริการสุขภาพ...
ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์  มธ. บริการให้คำปรึกษาหลังตรวจสุขภาพ ณ เทศบาลนครรังสิต

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. บริการให้คำปรึกษาหลังตรวจสุขภาพ ณ เทศบาลนครรังสิต

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. บริการให้คำปรึกษาหลังตรวจสุขภาพประจำปี พนักงาน-บุคลากร และประชาชนทั่วไป ของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 3-5 กันยายน 2561 ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดของงานนี้ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/bu.ahstu/...