ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน  ณ ห้องประชุมหงส์มังกร เทศบาลนครรังสิต

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน ณ ห้องประชุมหงส์มังกร เทศบาลนครรังสิต

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน ณ ห้องประชุมหงส์มังกร เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์...
ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ.บริการตรวจสุขภาพประชาชน ณ อาคารหอประชุม 100 ปี เมืองธัญบุรี 

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ.บริการตรวจสุขภาพประชาชน ณ อาคารหอประชุม 100 ปี เมืองธัญบุรี 

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป ณ อาคารหอประชุม 100 ปี เมืองธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์...
ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพประชาชน ณ เทศบาลนครรังสิต

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพประชาชน ณ เทศบาลนครรังสิต

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมหงส์มังกร เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 21, 22, 23 และ 25 กรกฎาคม 2562 สามารถติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ เฟสบุค ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ....
ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน 10 โรงเรียน ในเขตจังหวัดปทุมธานี

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน 10 โรงเรียน ในเขตจังหวัดปทุมธานี

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพแก่ เด็กนักเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังเสิต(เอื้ออาทรรังสิต) โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา...
ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์  มธ. บริการตรวจสุขภาพแก่ เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนครรังสิตเพียรปัญญา และโรงเรียนรังสฤษฎ์สองภาษา

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์  มธ. บริการตรวจสุขภาพแก่ เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนครรังสิตเพียรปัญญา และโรงเรียนรังสฤษฎ์สองภาษา

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพแก่ เด็ก นักเรียน โรงเรียนเทศบาลนครรังสิตเพียรปัญญา และโรงเรียนรังสฤษฎ์สองภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสุขภาพของเด็กในการเรียน เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2562 ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่...