หน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด  ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ.
ให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ ตรวจประเมินร่างกายทางกายภาพบำบัดเบื่องต้น
และแนะนำการออกกำลังกาย 
ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมด ได้ที่

Facebook