หน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด  ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. ให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ ตรวจประเมินร่างกายทางกายภาพบำบัดเบื่องต้น

หน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด  ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. ให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ ตรวจประเมินร่างกายทางกายภาพบำบัดเบื่องต้น

หน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด  ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. ให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ ตรวจประเมินร่างกายทางกายภาพบำบัดเบื่องต้น และแนะนำการออกกำลังกาย  ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมด...
ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Link...
ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน ณ สนามกีฬาในร่ม เทศบาลลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน ณ สนามกีฬาในร่ม เทศบาลลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน ประมาณ 800 คน ณ สนามกีฬาในร่ม เทศบาลลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 6-8 สิงหาคม 2562...