การตรวจประเมินขอรับรองใหม่ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003 ห้องปฏิบัติการศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์

การตรวจประเมินขอรับรองใหม่ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003 ห้องปฏิบัติการศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินขอรับรองใหม่ความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003 ห้องปฏิบัติการศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่...
ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่...