ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ บริการรถเอกซเรย์ ร่วมงานวันวัณโรคสากล

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ บริการรถเอกซเรย์ ร่วมงานวันวัณโรคสากล

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ งานส่งเสริมสุขภาพ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ,สำนักงานตลาดไท และ สาธารณสุขอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมตรวจเอกซเรย์ทรวงอก เพื่อ คัดกรองประชาชนทั่วไป  ในวันวัณโรคสากล ณ ตลาดไท จ.ปทุมธานี...