ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. บริการตรวจสุขภาพ ปชช.วัดป่าประชาสามัคคีธรรม

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. บริการตรวจสุขภาพ ปชช.วัดป่าประชาสามัคคีธรรม

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. ร่วมกับ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ ประชาชนทั่วไป ณ วัดป่าประชาสามัคคีธรรม อ.วัฒนานคร จ. สระแก้ว เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่...