ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์  มธ. บริการตรวจสุขภาพ นศ.ทันตแพทยศาสตร์

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. บริการตรวจสุขภาพ นศ.ทันตแพทยศาสตร์

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. บริการตรวจสุขภาพแก่ นศ.ทันตแพทยศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อไป เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่...