ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์  มธ. บริการตรวจสุขภาพแก่ นศ.พยาบาล
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อไป
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่

https://www.facebook.com/groups/bu.ahstu/