ประชาสัมพันธ์โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ประชาสัมพันธ์โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ศูนย์บริการสุขภาพ ยังให้บริการ การตรวจสุขภาพแบบครบวงจร ได้แก่ ตรวจสุขภาพประจำปี :Healthy Check-up programs ตรวจเลือด (Routine blood test ) เช่น Glucose, cholesterol, AST, ALT, ALP, HBA1c ตรวจเลือดเฉพาะทาง : Special blood test เช่น: ตรวจคัดกรองมะเร็ง (Tumor markers),...
ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์  มธ. บริการตรวจสุขภาพ นศ.พยาบาล

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์  มธ. บริการตรวจสุขภาพ นศ.พยาบาล

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์  มธ. บริการตรวจสุขภาพแก่ นศ.พยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อไป เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่...
ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. จัดอบรมการเรื่อง ” Method validation and Verification

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. จัดอบรมการเรื่อง ” Method validation and Verification

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. จัดอบรมการเรื่อง ” Method validation and Verification ” โดยคุณสิริภากร แสงกิจพร ผอ.สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และทีมจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นวิทยากร วันที่ 12 กันยายน 2561 ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่...
ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. บริการตรวจสุขภาพ ณ บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด  หนองแค SNK จังหวัด สระบุรี

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. บริการตรวจสุขภาพ ณ บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด หนองแค SNK จังหวัด สระบุรี

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพประจำปี พนักงานบริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด หนองแค SNK จังหวัด สระบุรี วันที่ 3-4 กันยายน 2561 ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/groups/bu.ahstu/ ศูนย์บริการสุขภาพ...
ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์  มธ. บริการให้คำปรึกษาหลังตรวจสุขภาพ ณ เทศบาลนครรังสิต

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. บริการให้คำปรึกษาหลังตรวจสุขภาพ ณ เทศบาลนครรังสิต

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. บริการให้คำปรึกษาหลังตรวจสุขภาพประจำปี พนักงาน-บุคลากร และประชาชนทั่วไป ของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 3-5 กันยายน 2561 ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดของงานนี้ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/bu.ahstu/...