ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. ตรวจสุขภาพ พนง. บ.โตชิบา

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. ตรวจสุขภาพ พนง. บ.โตชิบา

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี เมื่อวันที่ 24, 27 สิงหาคม 2561 ณ บริษัท โตชิบา จ ปทุมธานี ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดของงานนี้ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/bu.ahstu/   นอกจากนี้ ศูนย์บริการสุขภาพ ยังให้บริการ...
ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์  มธ. บริการตรวจสุขภาพแก่ นศ.กายภาพบำบัด

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. บริการตรวจสุขภาพแก่ นศ.กายภาพบำบัด

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. บริการตรวจสุขภาพแก่ นศ.กายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อไป เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดของงานนี้ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/bu.ahstu/ ศูนย์บริการสุขภาพ ยังให้บริการ...
ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์  มธ. บริการตรวจสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ วันที่ 10 สิงหาคม 2561

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์  มธ. บริการตรวจสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ วันที่ 10 สิงหาคม 2561

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. บริการตรวจสุขภาพประจำปี ประชาชนทั่วไป ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดของงานนี้ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/bu.ahstu/ ศูนย์บริการสุขภาพ ยังให้บริการ การตรวจสุขภาพแบบครบวงจร ได้แก่...
ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์  มธ. บริการตรวจสุขภาพประจำปี ในโครงการ  “35+ สะดวกสุข” ของเทศบาลนครรังสิต

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์  มธ. บริการตรวจสุขภาพประจำปี ในโครงการ  “35+ สะดวกสุข” ของเทศบาลนครรังสิต

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพประจำปี พนักงาน-บุคลากร และประชาชนทั่วไป ในโครงการ ” 35+ สะดวกสุข ” ของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดของงานนี้ได้ที่...