ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 และมาตรฐานความปลอดภัย ISO 15190:2003”

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 และมาตรฐานความปลอดภัย ISO 15190:2003”

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 และมาตรฐานความปลอดภัย ISO 15190:2003” โดยคุณสิริภากร แสงกิจพร ผอ.สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และทีมจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์...
ศูนย์บริการสุขภาพฯ มธ.จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การดูแลสุขภาพ  ณ บริษัท สยามซานิทารีฟิตติงส์

ศูนย์บริการสุขภาพฯ มธ.จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การดูแลสุขภาพ ณ บริษัท สยามซานิทารีฟิตติงส์

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การดูแลสุขภาพ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ บริษัท สยามซานิทารีฟิตติงส์ ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดของงานนี้ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/bu.ahstu/   นอกจากนี้...
ศูนย์บริการสุขภาพฯ มธ. บริการตรวจสุขภาพประจำปี เทศบาลนครรังสิต เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2561

ศูนย์บริการสุขภาพฯ มธ. บริการตรวจสุขภาพประจำปี เทศบาลนครรังสิต เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2561

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพประจำปี พนักงาน-บุคลากร และประชาชนทั่วไป ของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2561 ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดของงานนี้ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/bu.ahstu/  ...
ศูนย์บริการสุขภาพฯ มธ.ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน ณ เทศบาลรังสิต

ศูนย์บริการสุขภาพฯ มธ.ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน ณ เทศบาลรังสิต

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ.ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน ณ เทศบาลรังสิต จ.ปทุมธานี วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561 ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดของงานนี้ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/bu.ahstu/   ศูนย์บริการสุขภาพฯ ยังให้บริการ การตรวจสุขภาพแบบครบวงจร ได้แก่...