ศูนย์บริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มธ.บริกาตรวจสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

ศูนย์บริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มธ.บริกาตรวจสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพประจำปี พนักงานและบุคลากร ของเทศบาลนครรังสิต ในโครงการ คนรังสิตรู้เท่าทันมะเร็งปากมดลูก และ มะเร็งเต้านม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่...
ศูนย์บริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มธ.ได้เข้าร่วมอบรมมาตรฐาน ISO 19001 และ ISO 15189

ศูนย์บริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มธ.ได้เข้าร่วมอบรมมาตรฐาน ISO 19001 และ ISO 15189

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ.ได้เข้าร่วมอบรมมาตรฐาน ISO 19001 และ ISO 15189 และเยี่ยมชมห้องแลบ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการต่อไป ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่...
ดูแลสุขภาพจากภายใน ด้วยบริการของเรา กับส่วนลด 10%

ดูแลสุขภาพจากภายใน ด้วยบริการของเรา กับส่วนลด 10%

ศูนย์บริการสุขภาพ ให้บริการ การตรวจสุขภาพแบบครบวงจร ได้แก่ ตรวจสุขภาพประจำปี :Healthy Check-up programs ตรวจเลือด (Routine blood test ) เช่น Glucose, cholesterol, AST, ALT, ALP, HBA1c ตรวจเลือดเฉพาะทาง : Special blood test เช่น: ตรวจคัดกรองมะเร็ง (Tumor markers),...
ศูนย์บริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มธ.ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ที่ รร.บ้านห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

ศูนย์บริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มธ.ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ที่ รร.บ้านห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

ศูนย์บริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มธ.ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ที่ รร.บ้านห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เมื่อวันที่ 10 มิย. 2561 ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/groups/bu.ahstu/ นอกจากนี้  ศูนย์บริการสุขภาพ...
ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสุขภาพ

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสุขภาพ

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสุขภาพ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ บริษัท อินฟราเซท จำกัด...