ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. คัดกรองประชาชนทั่วไป  ในวันวัณโรคโลก ณ ตลาดไท จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. คัดกรองประชาชนทั่วไป ในวันวัณโรคโลก ณ ตลาดไท จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ งานส่งเสริมสุขภาพ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ , สำนักงานตลาดไท และ สาธารณสุขอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมตรวจเอกซเรย์ทรวงอก เพื่อ คัดกรองประชาชนทั่วไป  ในวันวัณโรคโลก ณ ตลาดไท จ.ปทุมธานี...