ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์  มธ. บริการตรวจสุขภาพประจำปี พนักงานและบุคลากร สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มธ.

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. บริการตรวจสุขภาพประจำปี พนักงานและบุคลากร สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มธ.

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพประจำปี พนักงานและบุคลากร สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 1 2 3 4 5 6...
ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ.  จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้  ณ ศาลจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ.  จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ ณ ศาลจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่องการดูแลสุขภาพในวัยทำงาน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ศาลจังหวัดนนทบุรี ติดตามกิจกรรมย้อนของศูนย์บริการสุขภาพได้ที่ https://allied.tu.ac.th/hcsc/...
ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์  มธ. บริการตรวจสุขภาพ นศ.กายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. บริการตรวจสุขภาพ นศ.กายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพประจำปี นักศึกษากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มธ. วันที่ 8 มีนาคม 2561 1 3 4 5...