ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัทเอ็มพี กรุ๊ป ประเทศไทย บริการตรวจ สุขภาพผู้บริหารบริษัทต่างๆ ในโครงการกอล์ฟสำหรับผู้บริหาร เมื่อวานที่ 20 ธันวาคม 2560