ตรวจสุขภาพประจำปีแก่  พนักงานบริษัท โตชิบา จ. ปทุมธานี เพิ่มเติม

ตรวจสุขภาพประจำปีแก่ พนักงานบริษัท โตชิบา จ. ปทุมธานี เพิ่มเติม

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ พนักงานบริษัท โตชิบา จ. ปทุมธานี วันที่ 9 ตุลาคม...
ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าโคลง จ. ปทุมธานี

ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าโคลง จ. ปทุมธานี

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                                                                                         บริการตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าโคลง จ. ปทุมธานี                                     ...
ตรวจสุขภาพประชาชน เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จ. ปทุมธานี

ตรวจสุขภาพประชาชน เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จ. ปทุมธานี

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพประชาชน เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จ. ปทุมธานี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม...
ตรวจสุขภาพประชาชน เทศบาลเมืองคลองหลวง จ. ปทุมธานี

ตรวจสุขภาพประชาชน เทศบาลเมืองคลองหลวง จ. ปทุมธานี

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพประชาชน เทศบาลเมืองคลองหลวง จ. ปทุมธานี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม...