บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ณ บ้านพักคนชราหญิง มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ จ.นนทบุรี

บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ณ บ้านพักคนชราหญิง มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ จ.นนทบุรี

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ณ บ้านพักคนชราหญิง มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ จ.นนทบุรี โดยมี นศ.ของคณะสหเวชศาสตร์ และ นศ.แลกเปลี่ยนจากประเทศฟิลิปปินส์ ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 26 มกราคม...
บริการตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนวัดพืชนิมิต จังหวัดปทุมธานี

บริการตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนวัดพืชนิมิต จังหวัดปทุมธานี

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนวัดพืชนิมิต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 และ วันที่ 23 มกราคม...