เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโทสาขานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 จัดการเรียนการสอนวันเสาร์และอาทิตย์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และมีทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการทำวิจัย

Download => เอกสารรายละเอียดการสมัคร

Download => คู่มือนักศึกษา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 28 เมษายน 2562

เตรียมและตรวจเอกสารที่ต้องใช้ให้ครบ แล้วสามารถส่งมาได้ 3 ทาง ได้แก่

1. กรอกสมัครออนไลน์ โดยการอัพโหลดเอกสารการสมัครได้ที่ : กดที่นี่

โดยตั้งชื่อไฟล์ที่จะอัพโหลด “ชื่อ นามสกุล ชื่อชนิดของเอกสาร” เช่น อัพโหลดไฟล์ภาพ ตั้งชื่อเป็น นายนิติ วิทยาศาสตร์ รูป

2. ส่งเอกสารทั้งหมด มาที่ e-mail : fssahstu@gmail.com (โดยต้องโหลดเอกสารเพื่อกรอกข้อมูลลงไปที่ เอกสารใบสมัคร)

3. สมัครด้วยตนเอง : สาขานิติวิทยาศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น 6 ห้อง 621 (โดยต้องโหลดเอกสารเพื่อกรอกข้อมูลลงไปที่ เอกสารใบสมัคร) วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 15.30 น.

หมายเหตุ :  1. ลำดับการสมัครมีผลต่อการรับเข้านักศึกษา กรณีที่นักศึกษาสอบได้คะแนนเท่ากัน

                    2. ผู้เข้าสมัครไม่จำเป็นต้องมีคำแนนภาษาอังกฤษ สามารถเรียนรายวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้หรือยื่นผลคะแนนที่ผ่านเกณฑ์มหาวิทยาลัยได้ก่อนการสอบโครงร่างวิจัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อาคารปิยชาติ  ชั้น 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02-9869213-9 ต่อ 7688

Facebook สาขานิติวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์สาขานิติวิทยาศาสตร์