Select Page

นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ที่ทำผลงานในการแข่งขันซีเกมส์ 2017

รายชื่อนักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ที่ทำผลงานในการแข่งขันซีเกมส์ 2017 1. นางสาวมนัสยา ซีมากร ชั้นปี 2 การจัดการการกีฬา 1 เหรียญทอง กีฬากอล์ฟ ประเภททีมหญิง 2. นายจิรายุ ปรีนารัมย์ ชั้นปี 4 การจัดการการกีฬา 1 เหรียญทอง กีฬากรีฑา ประเภทวิ่งผลัด 4×400ม. ชาย 3. นายมูฮัมหมัด...