โครงการเทคนิคการแพทย์วิจัย ปี 2562 (โครงการที่ 3)

โครงการเทคนิคการแพทย์วิจัย ปี 2562 (โครงการที่ 3)

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการเทคนิคการแพทย์วิจัย ปี 2562 (โครงการที่ 3) เรื่อง “สถิติเบื้องต้นเพื่องานวิจัยทางการแพทย์” วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่...
โครงการเทคนิคการแพทย์วิจัย ปี2562 (โครงการที่ 2)

โครงการเทคนิคการแพทย์วิจัย ปี2562 (โครงการที่ 2)

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการเทคนิคการแพทย์วิจัย ปี2562 (โครงการที่ 2) เรื่องจริยธรรมในคน: หลักจริยธรรมในคนพื้นฐานและการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัย และความปลอดภัยทางชีวภาพ ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 1 ส.ค. 2562  ณ คณะสหเวชศาสตร์ อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...
พิธีปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ GREATS (MTTU STAR) ปีที่ 1

พิธีปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ GREATS (MTTU STAR) ปีที่ 1

พิธีปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ GREATS (MTTU STAR) ปีที่ 1 ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ณ ห้อง 256 อาคารปิยชาติ มธ. วันที่ 25 เม.ย. 62 สามารถชมภาพทั้งหมดได้ที่ Link https://drive.google.com/…/1VmKwl7C2jeBHsQwCXG4_AaAaHUOZh26…...
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ GREATS แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนเชิงรุก ครั้งที่ 2

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ GREATS แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนเชิงรุก ครั้งที่ 2

ภาพบรรยากาศโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ GREATS แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนเชิงรุก : โครงการย่อย การพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถนักศึกษาเทคนิคการแพทย์เฉพาะด้าน (MTTU STAR) ครั้งที่ 2 โดยท่านวิทยากร ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ...
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์  จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ GREATS:

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์  จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ GREATS:

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์  จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ GREATS วันพุธที่ 1  สิงหาคม พ.ศ. 2561    ภาควิชาเทคนิคการแพทย์  จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ GREATS: บทบาทของงานเทคนิคการแพทย์ในการแพทย์เฉพาะเจาะจง (Precision...