คณะสหเวชฯ เข้าศึกษาดูงานระบบโครงสร้างสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มธ.

คณะสหเวชฯ เข้าศึกษาดูงานระบบโครงสร้างสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มธ.

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. คณะสหเวชศาสตร์ มธ. นำโดย ผศ.ผุสดี โตบันลือภพ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานระบบโครงสร้างสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มธ. เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก...
ตัวแทนและคณะนักเรียน รร.ผู้สูงอายุแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 4 เข้ามอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ให้แก่หน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด คณะสหเวชศาสตร์

ตัวแทนและคณะนักเรียน รร.ผู้สูงอายุแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 4 เข้ามอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ให้แก่หน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด คณะสหเวชศาสตร์

วันนี้ 16 ส.ค. 2562 ตัวแทนและคณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 4 เข้ามอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ให้แก่หน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับมอบโดย  ผศ.ดร.ปิยาภา แก้วอุทาน หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. พรรณวิมน จริยะรัตนรัชต์ และ น.ส. พิมพ์มาดา อังกูรนราธิป นักศึกษาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับ Certificate of Student Forum Award ในงาน The 43rd Annual Conference of Medical Technologist of Thailand (43rd ACMTT) May 28-31,2019 at Ambassador...
***ปิดรับสมัคร โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนวดในนักกีฬา

***ปิดรับสมัคร โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนวดในนักกีฬา

***ปิดรับสมัครแล้วนะคะ โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนวดในนักกีฬา 📌รายละเอียดการสมัคร – ใบสมัครโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนวดในนักกีฬา ***ผู้สมัครครบจำนวนแล้ว*** ผู้ที่ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว...
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้ตอบรับการทาบทาม

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้ตอบรับการทาบทาม

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้ตอบรับการทาบทาม ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบรรยาย 248 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...