การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563...
มามะ มาวิ่งกันวิ่งกัน งานวิ่งดีๆ ที่ไม่ได้มีแค่ออกกำลังกาย แต่ได้กำลังใจ  เพราะท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดการศึกษา

มามะ มาวิ่งกันวิ่งกัน งานวิ่งดีๆ ที่ไม่ได้มีแค่ออกกำลังกาย แต่ได้กำลังใจ เพราะท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดการศึกษา

มามะ มาวิ่งกันวิ่งกัน งานวิ่งดีๆ ที่ไม่ได้มีแค่ออกกำลังกาย แต่ได้กำลังใจ เพราะท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดการศึกษาให้กับน้องๆ ภาควิชากายภาพ ที่เรียนดี แต่ขาดแคลน ใครยังไม่ได้สมัคร กดตามลิงค์ข้างล่างนี้ได้เลยจ้าา https://forms.gle/Uwyr8xi4MG3Nxztb9...
นายนันทวัฒน์ โฆษา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ได้รับการแต่งตั้งใหดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเป็น ระดับชำนาญการ

นายนันทวัฒน์ โฆษา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ได้รับการแต่งตั้งใหดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเป็น ระดับชำนาญการ

นายนันทวัฒน์ โฆษา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ได้รับการแต่งตั้งใหดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเป็น...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ครั้งที่ 1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ครั้งที่ 1

คณะกรรมการบริหารและจัดการความปลอดภัยในการทำงาน คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและห้องปฏิบัติการ เมื่อวันพุธที่ 13...
ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ จัดพิธีรับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ จัดพิธีรับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003

เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ จัดพิธีรับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003 จาก นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีสักขีพยานคือ ศาสตราจารย์คลินิคพิเศษ...
ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์และผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์และผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์และผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางจุลทรรศนศาสตร์คลินิก เรื่อง การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะและสารน้ำในร่างกาย ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562 ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท และจะได้รับ CMTE...