มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับสมัครทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์

มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับสมัครทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์

มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับสมัครทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เฉพาะนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 เท่านั้น) นักศึกษาคนใดสนใจสามารถรับใบสมัครได้ที่งานวิชาการและวิจัย ชั้น 9 อาคารปิยชาติ...
เปิดรับสมัครแล้ว โครงการ “Sports Massage” อบรมเชิงปฏิบัติการ การนวดผ่อนคลายนักกีฬา โดย สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการ “Sports Massage” อบรมเชิงปฏิบัติการ การนวดผ่อนคลายนักกีฬา โดย สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการ “Sports Massage” อบรมเชิงปฏิบัติการ การนวดผ่อนคลายนักกีฬา โดย สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ข่าวดี ปีนี้เปิดอบรม 2 รุ่น  รุ่นที่ 1 🔹 วันที่ 27 – 29 เมษายน 2563 รุ่นที่ 2 🔸 วันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2563...
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562...
ขอเชิญบุคลากร คณะสหเวชศาสตร์ร่วมตรวจร่างกาย หลังสิ้นสุดโครงการ AHS Health Zone ระหว่างวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2563

ขอเชิญบุคลากร คณะสหเวชศาสตร์ร่วมตรวจร่างกาย หลังสิ้นสุดโครงการ AHS Health Zone ระหว่างวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2563

ขอเชิญบุคลากร คณะสหเวชศาสตร์ร่วมตรวจร่างกาย หลังสิ้นสุดโครงการ AHS Health Zone ระหว่างวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชั้น 6 ห้อง 612 อาคารปิยชาติ ตั้งแต่เวลา 7.00 น. ถึง 14.00 น. https://forms.gle/bzW5R2iVdFhNGY5u9...
เรียนเชิญทุกท่านอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ในสัปดาห์สุดท้ายของโครงการ AHS Health Zone ในหัวข้อ “Core ดี ไม่มีปวด”

เรียนเชิญทุกท่านอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ในสัปดาห์สุดท้ายของโครงการ AHS Health Zone ในหัวข้อ “Core ดี ไม่มีปวด”

เรียนเชิญทุกท่านอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ในสัปดาห์สุดท้ายของโครงการ AHS Health Zone ในหัวข้อ “Core ดี ไม่มีปวด” “Prevent pain by Core stabilization” วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 11.45 – 13.00 น. ณ ห้อง 616 ชั้น 6...