Select Page
ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 24 ปี ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 24 ปี ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

คลิก Link เพื่อลงทะเบียน...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ครั้งที่...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ครั้งที่ 1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ครั้งที่ 1

คณะกรรมการบริหารและจัดการความปลอดภัยในการทำงาน คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและห้องปฏิบัติการ เมื่อวันพุธที่ 13...
ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ จัดพิธีรับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ จัดพิธีรับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003

เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ จัดพิธีรับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003 จาก นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีสักขีพยานคือ ศาสตราจารย์คลินิคพิเศษ...
ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์และผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์และผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์และผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางจุลทรรศนศาสตร์คลินิก เรื่อง การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะและสารน้ำในร่างกาย ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562 ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท และจะได้รับ CMTE...