Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
August 2023 - คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Select Page
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อ.สุนิษา โอบอ้อมภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.สุนิษา โอบอ้อม ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.สุนิษา โอบอ้อม ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565...

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด งานนโยบายและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

...

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566

...

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำหนดการฝึกซ้อมก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการฝึกซ้อมก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการฝึกซ้อมก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ️ วันซ้อมย่อยคณะฯ : พฤหัสบดีที่ 23 พ.ย. 66 (8.00-16.00 น.) ️ วันซ้อมใหญ่: เสาร์ 25 พ.ย. 66 (12.30-16.00 น.) ️ วันรับจริง: พฤหัสบดี 30 พ.ย. 66 (16.00...