Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
June 2023 - คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Select Page
เลื่อนวันประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 เป็นวันที่ 7 กรกฎาคม 2566

เลื่อนวันประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 เป็นวันที่ 7 กรกฎาคม 2566

...
ขอแสดงความยินดี  นางสาวอารีนา ยามาสาเร๊ะ นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 2  ได้รับรางวัลที่ 2 จากการเข้าร่วมโครงการ นิสิต นักศึกษาเทคนิคการแพทย์

ขอแสดงความยินดี นางสาวอารีนา ยามาสาเร๊ะ นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลที่ 2 จากการเข้าร่วมโครงการ นิสิต นักศึกษาเทคนิคการแพทย์

ขอแสดงความยินดี นางสาวอารีนา ยามาสาเร๊ะ นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลที่ 2 จากการเข้าร่วมโครงการ นิสิต นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ต้านภัยบุหรี่ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประจำปี พ.ศ.2566...
ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ทนพ.ปราโมทย์ ศรีวาณิชรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ลำดับ 2  poster presentation

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ทนพ.ปราโมทย์ ศรีวาณิชรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ลำดับ 2 poster presentation

ขอแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ผศ.ดร.ทนพ.ปราโมทย์ ศรีวาณิชรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ลำดับ 2 poster presentation จากการเข้าร่วมงานประชุมสมาคมเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2566 ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ไอคอนสยาม...
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ นางบุปผา อาชะนะจันทร์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัด บัณฑิตศึกษา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็น...
Safety Month –July 2023–

Safety Month –July 2023–

Safety Month –July 2023– คณะกรรมการบริหารและจัดการความปลอดภัยในการทำงาน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแจ้งปฏิทินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ดังนี้ค่า…...