Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
May 2023 - คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Select Page

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด สังกัด หน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์

Download File...

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

Download file...

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566

Download file...

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566

Download file...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการสมัยใหม่ทางการกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการสมัยใหม่ทางการกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566 ทางหลักสูตรฯ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแสดงความจำนงยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยส่งแบบตอบรับยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามาที่ e-mail : mayajitripoch@gmail.com...