Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
April 2023 - คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Select Page

คณะกรรมการนักศึกษา

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566  ประกาศอื่น ๆ  คณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา...
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการสมัยใหม่ทางการกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการสมัยใหม่ทางการกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566

Link PDF File  ...
คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของคณะสหเวชศาสตร์ที่ได้รับรางวัล เนื่องในวันเกียรติยศนักกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของคณะสหเวชศาสตร์ที่ได้รับรางวัล เนื่องในวันเกียรติยศนักกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของคณะสหเวชศาสตร์ที่ได้รับรางวัล เนื่องในวันเกียรติยศนักกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. นางสาวณัฐชยา สุกัน นักกีฬายูยิตสู คณะสหเวชศาสตร์ ชั้นปีที่4 ที่ได้รับ...
คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล “ผู้สนับสนุนกิจกรรมดีเด่น” เนื่องในวันเกียรติยศนักกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล “ผู้สนับสนุนกิจกรรมดีเด่น” เนื่องในวันเกียรติยศนักกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

  คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล “ผู้สนับสนุนกิจกรรมดีเด่น” เนื่องในวันเกียรติยศนักกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ คณะสหเวชศาสตร์ มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการกีฬาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้า 20 เหรียญทอง...