Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
February 2023 - คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Select Page
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. เกษรา รักษ์พงษ์สิริ รับพระราชทานเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานการประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. เกษรา รักษ์พงษ์สิริ รับพระราชทานเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานการประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. เกษรา รักษ์พงษ์สิริ รับพระราชทานเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ:รางวัลผลงานการประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลงาน...

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มธ. เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด สังกัด หน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์

...

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มธ. เรื่อง ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566

...

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มธ. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการจัดทำแผนงาน/ผลงาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1)

...