Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
December 2022 - คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Select Page

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์

...
คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์พิเศษ พลตรีหญิง ดร.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง

คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์พิเศษ พลตรีหญิง ดร.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง

คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์พิเศษ พลตรีหญิง ดร.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง สังกัด บัณฑิตศึกษา และทีมวิจัย🎉🎉 ที่ได้รับทุนแผนงานวิจัยด้านยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง...