Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
November 2022 - คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Select Page

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทุั่วไป สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์

...
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุพัชริน เขมรัตน์  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุพัชริน เขมรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุพัชริน เขมรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2565...
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายรัก สอาดไพร ที่ได้รับทุนสนับสนุนการแปลหรือตรวจแก้ภาษาบทความ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายรัก สอาดไพร ที่ได้รับทุนสนับสนุนการแปลหรือตรวจแก้ภาษาบทความ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายรัก สอาดไพร สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬาที่ได้รับทุนสนับสนุนการแปลหรือตรวจแก้ภาษาบทความ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 6 เรื่อง “Joint Range of...

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

...