Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
June 2022 - คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Select Page
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่...
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการจัดทำแผนงาน/ผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการจัดทำแผนงาน/ผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการจัดทำแผนงาน/ผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่...
ประกาศปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ สังกัด ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

ประกาศปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ สังกัด ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายชีวสารสนเทศศาสตร์และเทคนิค การตรวจสารพันธุกรรม รุ่นที่ 1” (Bioinformatics and DNA Camp Gen 1)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายชีวสารสนเทศศาสตร์และเทคนิค การตรวจสารพันธุกรรม รุ่นที่ 1” (Bioinformatics and DNA Camp Gen 1)

เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 ฝ่ายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินารถ ชูเมียน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาและบูรณาการหลักสูตร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายชีวสารสนเทศศาสตร์และเทคนิค การตรวจสารพันธุกรรม รุ่นที่ 1” (Bioinformatics and DNA Camp...
โครงการบูรณการการเรียนการสอนเพื่อสังคม

โครงการบูรณการการเรียนการสอนเพื่อสังคม

 วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 คณะสหเวชศาสตร์ร่วมกับเทศบาลเมืองท่าโขลงได้จัดโครงการบูรณการการเรียนการสอนเพื่อสังคม โดยนำคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ภาควิชากายภาพบำบัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา และภาควิชารังสีเทคนิค...