Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
February 2022 - คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Select Page
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงนมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงนมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564

...
ประชาสัมพันธ์ถึงศิษย์เก่าคณะสหเวชศาสตร์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วกิจกรรมกับ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับกิจกรรม Footrun TU-CU  Virtual Run สานสัมพันธ์ ธรรมศาสตร์- จุฬาฯ 💛🚩💗

ประชาสัมพันธ์ถึงศิษย์เก่าคณะสหเวชศาสตร์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วกิจกรรมกับ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับกิจกรรม Footrun TU-CU Virtual Run สานสัมพันธ์ ธรรมศาสตร์- จุฬาฯ 💛🚩💗

...
มาแว้วววววว!!!!!! สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษา “เทคนิคการแพทย์-ธรรมศาสตร์” 🔬🔬🔬ในระบบ TCAS 65 2 รอบเท่านั้น 🚨🚨🚨 ☝️รอบ 2 โควต้า  -โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก (38 จังหวัด ไม่เกิน 5 ที่นั่ง/ กทม. ไม่เกิน 1ที่นั่ง)

มาแว้วววววว!!!!!! สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษา “เทคนิคการแพทย์-ธรรมศาสตร์” 🔬🔬🔬ในระบบ TCAS 65 2 รอบเท่านั้น 🚨🚨🚨 ☝️รอบ 2 โควต้า -โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก (38 จังหวัด ไม่เกิน 5 ที่นั่ง/ กทม. ไม่เกิน 1ที่นั่ง)

...
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ (โครงการพิเศษ) คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 10 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 7 มีนาคม 2565

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ (โครงการพิเศษ) คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 10 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 7 มีนาคม 2565

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ (โครงการพิเศษ) คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 10 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 7 มีนาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม https://allied.tu.ac.th/forensic…/2022/01/01/admitfss65/...