Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
December 2021 - คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Select Page
ฝ่ายวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย จากกองทุนวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ดังนี้

ฝ่ายวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย จากกองทุนวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ดังนี้

ฝ่ายวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย จากกองทุนวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ดังนี้ 1. ทุนอุดหนุนการทำวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 2 ทุนๆ ละ ไม่เกิน 100,000 บาท 2. ทุนอุดหนุนการทำวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2565 1. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 24 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ...
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ จนถึง 20 มกราคม 2565 โครงการแลกเปลี่ยน UC Summer Program 2022 กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจศึกษาแลกเปลี่ยน ณ University of California

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ จนถึง 20 มกราคม 2565 โครงการแลกเปลี่ยน UC Summer Program 2022 กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจศึกษาแลกเปลี่ยน ณ University of California

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ จนถึง 20 มกราคม 2565 โครงการแลกเปลี่ยน UC Summer Program 2022 กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจศึกษาแลกเปลี่ยน ณ University of California, Berkeley & Los Angeles สหรัฐอเมริกา ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับค่ายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา...
ขอเชิญทุกท่านพบกับสถานีสื่อสารองค์กร AHS Thammasat Channel คณะสหเวชศาสตร์ ในรายการ รอบรู้กับสหเวช มธ. EP.10 ตอน “ฟื้นฟูร่างกายหลังหายป่วยจากโควิด-19 ด้วยกายภาพบำบัด”

ขอเชิญทุกท่านพบกับสถานีสื่อสารองค์กร AHS Thammasat Channel คณะสหเวชศาสตร์ ในรายการ รอบรู้กับสหเวช มธ. EP.10 ตอน “ฟื้นฟูร่างกายหลังหายป่วยจากโควิด-19 ด้วยกายภาพบำบัด”

ขอเชิญทุกท่านพบกับสถานีสื่อสารองค์กร AHS Thammasat Channel คณะสหเวชศาสตร์ ในรายการ รอบรู้กับสหเวช มธ. EP.10 ตอน “ฟื้นฟูร่างกายหลังหายป่วยจากโควิด-19 ด้วยกายภาพบำบัด” วิทยากรโดย คุณสมฤดี หาญมานพ นักกายภาพบำบัด ภาควิชากายภาพบำบัด https://youtu.be/aeyvYbj_4wE...
สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย มอบโล่ขอบคุณคณะสหเวชศาสตร์ ในการสนับสนุนการแข่งขัน PPTV Beach Volleyball Est Cola

สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย มอบโล่ขอบคุณคณะสหเวชศาสตร์ ในการสนับสนุนการแข่งขัน PPTV Beach Volleyball Est Cola

สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย มอบโล่ขอบคุณคณะสหเวชศาสตร์ ในการสนับสนุนการแข่งขัน 1. PPTV Beach Volleyball Est Cola 2. Beach Volleyball U19 World Championships 3. Beach Volleyball U21 World Championships ในระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน -19 ธันวาคม 2564 ณ หาดบางเทา...