Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
November 2021 - คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Select Page
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัด บัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัด บัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

...
#TCAS65 รอบ 1.2 Portfolio 2  #คณะสหเวชศาสตร์ มธ สาขาที่เปิดรับในรอบนี้ได้แก่ – #กายภาพบำบัด จำนวน 5 คน – #วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วท.บ.) จำนวน 15 คน

#TCAS65 รอบ 1.2 Portfolio 2 #คณะสหเวชศาสตร์ มธ สาขาที่เปิดรับในรอบนี้ได้แก่ – #กายภาพบำบัด จำนวน 5 คน – #วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วท.บ.) จำนวน 15 คน

#TCAS65 รอบ 1.2 Portfolio 2 #คณะสหเวชศาสตร์ มธ สาขาที่เปิดรับในรอบนี้ได้แก่ – #กายภาพบำบัด จำนวน 5 คน – #วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วท.บ.) จำนวน 15 คน – #การจัดการกีฬา (โคงการพิเศษ) จำนวน 130 คน – #การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) จำนวน...
ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลดราคาต้อนรับการเปิดประเทศและผ่อนคลายมาตราการควบคุมโควิด-19 มาตรวจ ATK กับเราในราคาเบาๆ พร้อมทราบผลการตรวจผ่าน “หมอพร้อม Station”

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลดราคาต้อนรับการเปิดประเทศและผ่อนคลายมาตราการควบคุมโควิด-19 มาตรวจ ATK กับเราในราคาเบาๆ พร้อมทราบผลการตรวจผ่าน “หมอพร้อม Station”

...
บันทึกวันที่ 9 Jun2022 การประชุมเสมือนจริง IPTRS 2022 “การฟื้นฟูสมรรถภาพในยุค new normal” Call สําหรับบทคัดย่อเปิดแล้ว ลงทะเบียนและโปรแกรมกําลังจะมาถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งบทคัดย่อ

บันทึกวันที่ 9 Jun2022 การประชุมเสมือนจริง IPTRS 2022 “การฟื้นฟูสมรรถภาพในยุค new normal” Call สําหรับบทคัดย่อเปิดแล้ว ลงทะเบียนและโปรแกรมกําลังจะมาถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งบทคัดย่อ

บันทึกวันที่ 9 Jun2022 การประชุมเสมือนจริง IPTRS 2022 “การฟื้นฟูสมรรถภาพในยุค new normal” Call สําหรับบทคัดย่อเปิดแล้ว ลงทะเบียนและโปรแกรมกําลังจะมาถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งบทคัดย่อและกระดาษมีบนเว็บไซต์ของเราที่...
ภาพรวมแผนการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 TCAS65

ภาพรวมแผนการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 TCAS65

ภาพรวมแผนการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565...