Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
September 2021 - คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Select Page
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตรังสีเทคนิค มธ. รุ่นที่ 1 ที่ผ่านการทดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตรังสีเทคนิค มธ. รุ่นที่ 1 ที่ผ่านการทดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตรังสีเทคนิค มธ. รุ่นที่ 1 ที่ผ่านการทดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคประจำปี...
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชสาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด บัณฑิตศึกษา คณะสหเวชสาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชสาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด บัณฑิตศึกษา คณะสหเวชสาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

...
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

...
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธีรพัฒน์ ลัดดาวงศ์  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564 ขอแสดงความยินดีอีกครั้งค่ะ💛💙

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธีรพัฒน์ ลัดดาวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564 ขอแสดงความยินดีอีกครั้งค่ะ💛💙

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธีรพัฒน์ ลัดดาวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564...